Aktuality

MUDr. Mgr. Ivan Langer určen jedním ze společných zmocněnců poškozených v trestní věci vedené ohledně údajně podvodné činnosti související se společností J.O. Investment s.r.o.

Vážení klienti, rádi bychom Vás touto cestou informovali o tom, že partner a advokát naší advokátní kanceláře, MUDr. Mgr. Ivan Langer, byl na základě opatření soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 k datu 16.9.2020 určen jedním ze společných zmocněnců poškozených...

Pozor na neplatnost usnesení valné hromady

S ohledem na šíření nového typu koronaviru COVID-19 přistupuje mnoho obchodních společností (ať již v podobě s.r.o. či a.s.) k rozhodování svých nejvyšších orgánů (valných hromad) v podobě tzv. „per rollam.“ Jde o způsob rozhodování nejvyšších orgánů právnických...

Jak je důležité mít správný znalecký posudek.

Poslední dobou narůstají případy žalob na náhradu nemajetkové újmy, které podávají pacienti nespokojení s poskytnutou zdravotní službou. Pacienti se obracejí na soud buď (v horším případě) zcela nevyzbrojeni jakýmkoli znaleckým posudkem, který by zhodnotil...

Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer působí v České republice již více než patnáct let. Rozsah činnosti advokátní kanceláře zahrnuje široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí, což jí umožňuje poskytovat klientům úplné a koordinované právní poradenství po celém území České republiky s ohledem na pobočku v Olomouci a v Praze. V současné době má advokátní kancelář formu sdružení s názvem Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer, sdružení advokátů (dále i „PFL“ nebo „advokátní kancelář“).

JUDr. Petr Pečený

JUDr. Petr Pečený
Partner Advokátní kanceláře PFL

Mgr. Petr Fučík

Mgr. Petr Fučík
Partner Advokátní kanceláře PFL

MUDr. Mgr. Ivan Langer

MUDr. Mgr. Ivan Langer
Partner Advokátní kanceláře PFL

Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech práva, zejména v oblasti práva občanského, trestního, obchodního, autorského práva, pracovního práva, ochrany osobních údajů (GDPR) a trestní odpovědnosti právnických osob (Compliance). Významnou částí agendy PFL je také správa pohledávek. PFL poskytuje svým mezinárodním a domácím klientům právní služby nejvyšší kvality včetně důkladné znalosti neustále se rozvíjejícího právního řádu České republiky a nejnovější právní praxe. V současné době je JUDr. Petr Pečený taktéž usazeným evropským advokátem ve Slovenské republice. PFL s ohledem na zaměření kanceláře a skladbu naší klientely poskytuje tyto právní služby v českém, německém a anglickém jazyce.

Právní poradna

PFL usiluje o profesionální dokonalost a vysoký standard služeb spojených s důvěrou a věrností klientů. Pro případ každého klienta se zásadně vytváří takový způsob práce vedoucí k optimalizaci vztahu mezi dosaženým výsledkem a prostředky, které se na dosažený výsledek vynaloží a klientovi vyúčtují. Je samozřejmé, že naše advokátní kancelář přitom plně dodržuje stavovské předpisy České advokátní komory a právní řád České republiky.

Copyright © 2020 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena