Advokátní kancelář Praha a Olomouc | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Aktuality

Je možno se na občance usmívat?

Městský soud v Praze se před nedávnem zabýval poměrně kuriózní žalobou týkající se požadavků na pořizování průkazových fotografií na občanské průkazy. Platná právní úprava totiž stanoví, že fotografie určené na občanské průkazy musí zachycovat osoby s neutrálním...

S potěšením oznamujeme, že naše kolegyně, Kristýna Pavlovičová ...

S potěšením oznamujeme, že naše kolegyně, Kristýna Pavlovičová, která je advokátkou naší kanceláře, úspěšně složila státní rigorózní zkoušky a byl jí udělen akademický titul doktor práv (JUDr.). Ve své rigorózní práci na téma „Vývoj trestní odpovědnosti právnických...

Aktualizace "kauza J.O. Investment s.r.o."

Vážení, jak jsme Vás již v roce 2020 informovali, partner a advokát naší advokátní kanceláře, MUDr. Mgr. Ivan Langer, byl soudem ustanoven jedním ze společných zmocněnců poškozených v trestní věci veřejně známé jako „kauza J.O. Investment s.r.o.“ související...

Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer působí v České republice již více než patnáct let. Rozsah činnosti advokátní kanceláře zahrnuje široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí, což jí umožňuje poskytovat klientům úplné a koordinované právní poradenství po celém území České republiky s ohledem na pobočku v Olomouci a v Praze. V současné době má advokátní kancelář formu sdružení s názvem Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer, sdružení advokátů (dále i „PFL“ nebo „advokátní kancelář“).

JUDr. Petr Pečený

JUDr. Petr Pečený
Partner Advokátní kanceláře PFL

Mgr. Petr Fučík

Mgr. Petr Fučík
Partner Advokátní kanceláře PFL

MUDr. Mgr. Ivan Langer

MUDr. Mgr. Ivan Langer
Partner Advokátní kanceláře PFL

Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech práva, zejména v oblasti práva občanského, trestního, obchodního, autorského práva, pracovního práva, ochrany osobních údajů (GDPR) a trestní odpovědnosti právnických osob (Compliance). Významnou částí agendy PFL je také správa pohledávek. PFL poskytuje svým mezinárodním a domácím klientům právní služby nejvyšší kvality včetně důkladné znalosti neustále se rozvíjejícího právního řádu České republiky a nejnovější právní praxe. V současné době je JUDr. Petr Pečený taktéž usazeným evropským advokátem ve Slovenské republice. PFL s ohledem na zaměření kanceláře a skladbu naší klientely poskytuje tyto právní služby v českém, německém a anglickém jazyce.

Právní poradna

PFL usiluje o profesionální dokonalost a vysoký standard služeb spojených s důvěrou a věrností klientů. Pro případ každého klienta se zásadně vytváří takový způsob práce vedoucí k optimalizaci vztahu mezi dosaženým výsledkem a prostředky, které se na dosažený výsledek vynaloží a klientovi vyúčtují. Je samozřejmé, že naše advokátní kancelář přitom plně dodržuje stavovské předpisy České advokátní komory a právní řád České republiky.

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena