Mediální právo a reklama | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Mediální právo a reklama

Advokátní kanceláře PFL poskytuje právní služby významným klientům na mediálním i reklamním trhu. Jsme připraveni posoudit soulad pravidel marketingových soutěží a spotřebitelských loterií s českým právním řádem, posoudit vhodnost a přiměřenost reklam, připravit kompletní smluvní agendu spojenou s reklamní kampaní včetně ošetření autorských práv a práv výkonných umělců.

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena