Insolvence a likvidace | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Insolvence a likvidace

Naše služby zahrnují zejména:

  • podání insolvenčního návrhu
  • přihlášku do insolvenčního řízení
  • podání incidenční žaloby
  • zastupování věřitelů ve věřitelských výborech.

Advokátní kancelář PFL poskytuje klientům také komplexní služby v případě ukončení činnosti obchodních společností směřující k výmazu zrušené společnosti z obchodního rejstříku. Naše služby zahrnují mimo jiné jmenování likvidátora, komunikaci s věřiteli, přípravu veškeré potřebné dokumentace, zveřejnění zákonem stanovených informací, zabezpečení archivace předepsaných dokumentů, jakož i zastupování klienta v řízení vedeného rejstříkovým soudem.

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena