Hlavní oblasti právních služeb | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Hlavní oblasti právních služeb
Mediální právo a reklama

Advokátní kanceláře PFL poskytuje právní služby významným klientům na mediálním i reklamním trhu. Jsme připraveni posoudit soulad pravidel marketingových soutěží a spotřebitelských loterií s českým právním řádem, posoudit vhodnost a přiměřenost reklam, připravit kompletní smluvní agendu spojenou s reklamní kampaní včetně ošetření autorských práv a práv výkonných umělců.
Farmacie a zdravotnictví

Právníci Advokátní kanceláře PFL mají rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právních služeb klientům z oblasti farmacie a zdravotnictví...


Právo nemovitostí

Advokátní kancelář PFL poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství v oblasti práva nemovitost ...


Správa pohledávek

Advokátní kancelář PFL zastupuje klienty v soudním, rozhodčím, insolvenčním i exekučním řízení a zajišťuje komplexní správu pohledávek klientů...


Insolvence a likvidace

Advokátní kancelář PFL má významné zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb v oblasti insolvenčního řízení...


Trestní právo

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby i v oblasti práva trestního. Právní služby jsou poskytovány jak v řízení přípravném, tak při řízení před soudy. Zastupujeme obviněné a obžalované nebo poškozené a zúčastněné osoby.


Mezinárodní spolupráce

Advokátní kancelář od svého založení spolupracuje s německým advokátem Dr. Stefanem Hauptem, se sídlem v Berlíně specializujícím se na obchodní právo a právo duševního vlastnictví.

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena