Obchodní právo | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Obchodní právo

Právo obchodních společností

Potřebujete založit akciovou společnost, společnost s ručením omezením, koupit obchodní podíl či akcie, vyměnit jednatele, člena představenstva nebo dozorčí rady, posoudit, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře? Obraťte se na nás, tým Advokátní kanceláře PFL má v těchto oblastech bohaté zkušenosti!

 

Realizace fúzí a akvizic

Advokátní kancelář PFL spolupracovala při realizaci několika významných fúzí a akvizic. Jsme schopni Vám poskytnout své právní služby jak při prodeji či nákupu obchodních podílů, akcií, nebo podniku, tak při  sloučení, splynutí, rozdělení či  jiných přeměnách obchodních společností. Radíme svým klientům od počátečního stadia transakce, shromažďujeme podklady, provádíme due diligence, vyjednáváme a sepisujeme smluvní dokumentaci.

 

Nekalá soutěž

Advokátní kancelář PFL poskytuje své služby klientům při zastupování v nekalosoutěžních sporech. Jsme připravení Vám pomoci, pokud Váš konkurent se chová v rozporu s pravidly hospodářské soutěže.

 

Due diligence

Právníci Advokátní kanceláře PFL mají rozsáhlé zkušenosti s realizací due diligence (komplexních právních auditů) pro významné české i mezinárodní společnosti, zejména při koupích či spojeních podniků, při koupích nemovitostí  či rozsáhlých developerských celků, při koupích movitých aktiv či pohledávek, atd. Dokážeme Vám pomoci odhalit případná rizika kupovaných subjektů!

 

Smluvní agenda

Advokátní kancelář PFL Vám připraví  kompletní smluvní dokumentaci pro Vaše podnikání, případně ji kompletně zreviduje. V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku Vám doporučujeme důkladně prověřit dokumenty a postupy, které ve Vašem podnikání používáte.

 

Soutěžní právo

Právníci Advokátní kanceláře PFL jsou připraveni pomoci upravit Vaši smluvní dokumentaci v souladu se soutěžními předpisy, provést právní analýzu Vašich smluv či dokumentů za účelem posouzení, zda jsou v souladu se soutěžními ustanoveními či zastupovat Vás v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena