IT právo | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

IT právo

IT PRÁVO

Potřebujete právní podporu při vytváření nebo nákupu softwaru či jiné infomační technologie? Naše advokátní kancelář má v této oblasti bohaté zkušenosti a poskytuje komplexní právní poradenství včetně zastupování klientů v případných sporech.

Náš tým erudovaných advokátů se dlouhodobě věnuje zejména těmto oblastem:

  • příprava a revize obchodních podmínek
  • příprava a revize různorodých IT smluv – licenční, servisní, vývojové či programové
  • individuální právní posouzení konkrétního, již existujícího, anebo zamýšleného IT řešení
  • smlouvy o spolupráci s OSVČ
  • zásady zpracování osobních a citlivých údajů
  • nastavení zabezpečení obchodního tajemství a know –how
  • dohody o mlčenlivosti
  • smlouvy s vývojáři – vč. příslušných licencí a autorských práv

V případě, že Vám můžeme s uvedenou problematikou jakkoliv pomoci, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt:

Mgr. Adam Silovský, advokát
E-mail: silovsky@akpeceny.cz
Tel.: +420 777 950 568

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena