IT právo | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

IT právo

Datové schránky

MUDr. Mgr. Ivan Langer, partner Advokátní kanceláře PFL, v rámci svého působení ve vládě jako ministr vnitra realizoval rozsáhlé projekty v oblasti vnitřní bezpečnosti, veřejné správy a e-governmentu včetně projektu datových schránek. Advokátní kancelář PFL poskytuje právní služby v oblasti výkladu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a specializuje se na oblast elektronizace veřejné správy a eGovernmentu.


Softwarové právo

Advokátní kancelář PFL poskytuje právní služby zejména při přípravě smluv, zpracování právních analýz, poradenství a vymáhání práv autorských před soudy.

Ochrana osobních údajů, GDPR

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena