Právo duševního vlastnictví | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Právo duševního vlastnictví

Autorské právo

Advokátní kancelář PFL komplexně poskytuje právní služby zejména při zastupování v řízeních o vymáhání práv autorských před soudy, jednání s kolektivními správci, zajišťuje smluvní agendu a právní analýzy v této oblasti.

 

Ochranné známky

Advokátní kancelář PFL poskytuje právní služby zejména v oblasti provádění rešerší před podáním přihlášky ochranné známky, přihlašování ochranných známek, prolongace ochranných známek včetně právního zastupování v souvislosti s řízením o námitkách, řízením o zrušení ochranné známky či  návrhu na neplatnost ochranné známky.

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena