Trestní právo | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Trestní právo

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby i v oblasti práva trestního. Právní služby jsou poskytovány jak v řízení přípravném, tak při řízení před soudy. Zastupujeme obviněné a obžalované nebo poškozené a zúčastněné osoby.

Právní pomoc je poskytována i formou konzultací. Naší filosofií je individuální přístup jak z hlediska samotného vedení řízení a postupu v něm, tak při zajišťování a předkládání důkazních prostředků.

Právní služby související s trestním právem:

  • vedení obhajoby v trestních řízeních (hospodářské trestné činy, trestné činy proti majetku, životu a zdraví atd.)
  • zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
  • příprava a podávání trestních oznámení
  • zastupování poškozených v trestním řízení včetně uplatňování nároků na náhradu škody po pachatelích trestných činů
  • právní zastoupení v řízení o přestupcích
  • zastupování v řízeních o mimořádných opravných prostředcích (dovolání, ústavní stížnost, obnova řízení, atd.)
  • právní pomoc v adhezních řízeních
  • zastupování v řízeních o přestupcích
  • posuzování jednání z hlediska možných trestněprávních následků
  • řešení nároků ze zásahu do práv na ochranu osobnosti

Compliance

Kompletní compliance program šitý na míru vaší společnosti s akcentem k požadavkům novely zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, povedené zákonem č. 183/2016 Sb., která je účinná od 1.12.2016. Více informací naleznete zde ...

 

Kontakt:

Mgr. Kristýna Pavlovičová, advokátka
E-mail: pavlovicova@akpeceny.cz
T
el.: +420 605 073 055‬

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena