JUDr. Petr Pečený | Advokátní kancelář Praha a Olomouc
JUDr. Petr Pečený

JUDr. Petr Pečený

Narozen roku 1962.

Absolventem Právnické fakulty UK v roce 1989, v roce 1990 složil rigorózní zkoušku a v roce 1991 absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě UK, obor práva k nehmotným statkům, přičemž na tomto druhu studia spolupracuje s Právnickou fakultou UK jako externí přednášející.

Po absolvování Právnické fakulty UK působil nejdříve v ČTK, poté jako generální manažer Svazu autorů a interpretů, pracovník Ministerstva kultury obor autorsko-právní a posléze jako ředitel organizace INTERGRAM, zastupující výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů. Vedle advokátní praxe v České republice v současné době působí také jako usazený evropský advokát se sídlem ve Slovenské republice. Další informace k dispozici pod jeho heslem v publikaci Kdo je kdo v České republice. Jazykové znalosti: čeština, němčina, ruština, angličtina.

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena