MUDr. Mgr. Ivan Langer | Advokátní kancelář Praha a Olomouc
MUDr. Mgr. Ivan Langer

MUDr. Mgr. Ivan Langer

Narozen roku 1967. V roce 1993 promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 1998 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V období 1996 - 2010 byl poslancem Poslanecké sněmovny PČR, členem Výboru pro obranu a bezpečnost a členem Komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby.

V letech 1998 - 2006 byl místopředsedou Poslanecké sněmovny. Jako předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky se věnoval problematice mediálního práva a jako člen Komise pro změnu Ústavy pak otázkám ústavního práva.

V letech 2006 - 2009 byl ministrem vnitra ČR (v letech 2006 - 2007 současně i ministrem informatiky ČR). V rámci svého působení ve vládě jako ministr vnitra realizoval rozsáhlé projekty v oblasti vnitřní bezpečnosti, veřejné správy a e-governmentu: Reforma Policie ČR, projekt eGON - komplexní projekt elektronizace veřejné správy (Czech Point, ISDS - datové schránky, ZRVS - základní registry), Digitalizace televizního vysílání, zřízení Ústavu pro studium totalitních režimů, vstup ČR do Schengenského prostoru, zrušení vízové povinnosti pro cesty do USA apod.

Je předsedou správní rady Nadace Bezpečná Olomouc, předsedou správní rady občanského sdružení Muzeum olomoucké pevnosti, členem správní rady Univerzity Palackého v Olomouci, členem správní rady Dětské dopravní nadace a členem čestného výboru Nadace policistů a hasičů.

V roce 1996 založil a jako předseda správní rady vede občanské sdružení CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie, významný think-tank , které je zaměřeno na popularizaci liberálně-konzervativních idejí a na celoživotní vzdělávání a rozvoj osobnosti pravicově smýšlející lidí.

Od podzimu 2006 je předsedou správní rady soukromé Vysoké školy CEVRO Institut ops, poskytující akreditované vysokoškolské vzdělání v oblasti práva soukromého i veřejného, politologie, mezinárodních vztahů a ekonomie.

Pracoval na Ministerstvu spravedlnosti ČR a byl odborným asistentem na Právnické fakultě UP Olomouc, přednášel obory Média a právo a Legislativní proces.

Od května 2012 je advokátem. Zaměřuje se na oblast trestního práva, práva občanského, mediálního a práva informačních technologií.

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena