Mgr. Michaela Lukášová Brynecká, advokátka | Advokátní kancelář Praha a Olomouc
Mgr. Michaela Lukášová Brynecká, advokátka

Mgr. Michaela Lukášová Brynecká, advokátka

Narozena roku 1981. V roce 2006 promovala na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde získala titul Mgr. Poté, nastoupila praxi nejprve jako advokátní koncipientka a od roku 2010 jako zaměstnaná advokátka u společnosti ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., kde působila do února 2016. Specializuje se na trestní právo, občanské, zejména náhradu škody na zdraví, nemajetkové újmy a ochrany osobnosti, jakož i právo rodinné, dále závazkové vztahy vč. vymáhání pohledávek a právo k nemovitostem. Zkušenosti má rovněž v oblasti práva správního, zejména přestupkového. Jazykové znalosti: čeština, angličtina (státní jazyková zkouška v roce 2000), francouzština (pasivně). www.muj-advokat.cz

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena