Mgr. Adam Silovský, advokát | Advokátní kancelář Praha a Olomouc
Mgr. Adam Silovský, advokát

Mgr. Adam Silovský, advokát

Narozen roku 1985. Promoval v roce 2010 na Právnické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni. Po složení advokátních zkoušek působil také jako právník skupiny ČSOB, a.s. V současné době vykonává advokacii se zaměřením na trestní právo, zejména se specializací na Trestní odpovědnost právnických osob, Compliance a Criminal compliance. Dalšími oblastmi specializace jsou obchodní závazkové vztahy a právo v oblasti vymáhání pohledávek. Jazykové znalosti: čeština, angličtina.

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena