JUDr. Kristýna Pavlovičová | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

JUDr. Kristýna Pavlovičová

Narozena roku 1993. V roce 2018 promovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V kanceláři působila od roku 2020 jako advokátní koncipient, následně v roce 2022 složila advokátní zkoušky, a v naší kanceláři zůstala coby spolupracující advokát. Současně působí jako interní doktorand na Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V rámci výkonu advokacie se specializuje zejména na trestní právo, Comliance a Criminal Compliance. Dalšími oblastmi její specializace jsou právo autorské, nemovitosti a právo v oblasti vymáhání pohledávek. Jazykové znalosti: čeština a angličtina.

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena