Vady zájezdu a jak na ně | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Vady zájezdu a jak na ně

 

Připomeňme si, že smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu. Zákon pak blíže soubor služeb cestovního ruchu definuje, když stanoví, že tento soubor služeb musí být uspořádán na dobu delší než dvacet čtyři hodiny nebo musí zahrnovat přenocování a obsahovat alespoň dvě z plnění, kterými je zaprvé ubytování, zadruhé doprava a zatřetí jiná služba cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování ale tvoří významnou část souboru nabízených služeb. Pořadatelem je v praxi zpravidla cestovní agentura nebo cestovní kancelář, která zájezd zajišťuje.

 

Pokud se ve Vašem případě jedná o zájezd a uzavřeli jste smlouvu o zájezdu a došlo ke vzniku vad zájezdu, je nezbytné zdokumentovat vady a věc aktivně řešit. Vždy je určitě vhodné, aby zákazník byl proaktivní již na místě zájezdu a i za cenu toho, že na své dovolené bude řešit či dokumentovat dotyčné vady zájezdu, komunikoval o celé věci se zástupcem pořadatele zájezdu, resp. s delegátem. Je samozřejmostí, že zákazník má právní nárok na poskytnutí takových služeb, které byly ujednány ve smlouvě o zájezdu, popř. na webových stránkách pořadatele nebo v katalogové nabídce. Ze strany zákazníka je samozřejmě možné zvolit variantu i tu, že zákazník může odstranit vady, resp. zjednat si nápravu sám a následně po pořadateli žádat účelně vynaložené náklady. Tento krok je však vhodné zvolit až v okamžiku, kdy k nápravě ke spokojenosti zákazníka nedošlo ani po komunikace zákazníka s delegátem zájezdu.

 

Pokud řešíte takovou neuspokojivou situaci s delegátem zájezdu, je vhodné sepsat protokol o vadách zájezdu a nechat si jej od delegáta zájezdu podepsat. V takovém případě je současně nezbytně nutné pořídit veškeré možné důkazní prostředky, které pomohou k další reklamaci po návratu ze zájezdu a mohou být popř. použity i u soudu. Z tohoto důvodu nezapomínejte zachytit případné vady např. pomocí fotoaparátu (vady pokoje, společných prostor hotelu vč. restaurace apod.) nebo např. i videozáznam s dostatečným množstvím detailů. Určitě není na škodu spojit síly s ostatními účastníky téhož zájezdu a navzájem si posloužit svědeckými výpověďmi ať již před pořadatelem nebo dokonce před soudem, není-li reklamace vyřízena ke spokojenosti zákazníka.

 

Určitě nesmíte opomíjet, že podle nového občanského zákoníku je nutné uplatnit reklamaci do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Došlo tak ke zkrácení původní tříměsíční lhůty. Nezbytné je tedy písemně reklamovat zájezd ihned u pořadatele. K reklamaci přiložte podklady prokazující váš nárok. Tím je např. protokol o vadách zájezdu, fotografie a výpovědi svědků. Pořadatel je povinen vyřídit reklamaci zákazníka do 30 dnů a o jejím výsledku jej informovat. Odmítne-li pořadatel reklamaci bezdůvodně kladně vyřídit, nezbývá než se domáhat svých práv cestou občanskoprávní žaloby u obecného soudu nebo v případě porušování zákona o ochraně spotřebitele též na Českou obchodní inspekci. Dostali jste ohledně vad zájezdu do podobné situace a nevíte, jak ji právně řešit? V takovém případě se můžete obrátit na nás na kontaktním emailu info@akpeceny.cz.

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena