Výpověď z důvodu zdravotní nezpůsobilosti - co vše má obsahovat lékařský posudek? | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Výpověď z důvodu zdravotní nezpůsobilosti - co vše má obsahovat lékařský posudek?

Zaměstnankyně se žalobou domáhala neplatnosti výpovědi, kterou zaměstnavatel odůvodnil tím, že pozbyla vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci. Zaměstnankyně však namítala, že její zdravotní stav se zhoršil po nástupu do zaměstnání, neboť se u ní objevily obtíže, kterými v minulosti netrpěla, a proto se domnívá, že se jedná o nemoc z povolání. Soud prvého stupně však žalobu na neplatnost výpovědi zamítl a odvolací soud rozhodnutí potvrdil.

 

Po podaném dovolání se věc dostala k Nejvyššímu soudu ČR, který především posuzoval, co vše musí splňovat lékařský posudek při podání výpovědi z pracovního poměru. K posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci je povolán v prvé řadě lékař zajišťující pro zaměstnavatele pracovnělékařské služby (nepůsobí-li u zaměstnavatele takový lékař, přichází v úvahu lékař zvolený zaměstnancem). Samotný posudek lékaře pak musí obsahovat závěr, zda posuzovaná osoba a) je zdravotně způsobilá, nebo b) je zdravotně způsobilá s podmínkou (např. použití nezbytného zdravotnického prostředku), nebo c) je zdravotně nezpůsobilá, anebo d) pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost. Z hlediska výše uvedených je důležité také to, zda příčinou zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance je pracovní úraz nebo nemoc z povolání popř. ohrožení touto nemocí. Z lékařského posudku musí proto být vždy jednoznačně patrno, co je příčinou zdravotní nezpůsobilosti, zda je to pracovní úraz, nemoc z povolání (nebo ohrožení touto nemocí), či něco jiného.

 

Jelikož lékařské posudky toto neobsahovaly, Nejvyšší soud rozhodnutí obecných soudů zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

 

Mgr. Jaroslav Mlateček, advokát

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena