Právo být offline | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Právo být offline

Digitalizace a elektronizace je dnes již běžnou součástí života. Kdy jste například naposledy platili v hotovosti? Doba se zrychluje a většina z nás zvládá držet tempo s rozšiřující se digitalizací a vnímá toto jako ulehčení každodenních povinností. Jak ale s výdobytky technologií žijí lidé, kteří si na tyto změny neumí nebo prostě jen nechtějí zvyknout?

Skupina 17 senátorů navrhla doplnění Listiny základních práv a svobod o právo být osvobozen od povinného využívání digitálních prostředků. Součástí tohoto nového práva má být zejména:

  • právo každého znát svá práva a povinnosti a vykonávat je jemu dostupným a přístupným způsobem,
  • nikdo nesmí být nucen vykonávat svá práva a povinnosti prostřednictvím elektronických sítí a uložišť nebo jiným podobným způsobem,
  • možnost hradit své závazky či dostávat výplatu v platných bankovkách a mincích.

Cílem chystané právní úpravy má být ochrana menšiny, která z různých důvodů elektronizaci či jen některé její projevy odmítá. V odůvodnění navrhovatelé novely uvádějí, že platby v hotovosti zachovávají soukromí, a že nelze nikoho nutit k využívání mobilních telefonů, internetu a platebních karet. Odůvodnění dále podporuje skutečnost, že podobnou právní úpravu přijímají další evropské státy. Například právo platit v hotovosti loni v červnu uzákonilo Slovensko.

Na tomto místě se přiznám, že nejsem zrovna „technický typ“. Nicméně většinu projevů elektronizace a digitalizace vítám, protože mi umožňuje vyřizovat věci „od stolu“ a šetří mi čas. Avšak chápu, že jsou lidé, zejména senioři, pro které je svět internetu a mobilních telefonů složitý a nedůvěryhodný. Je ovšem otázkou, zda je nutné kvůli tomuto novelizovat ústavněprávní předpisy, a naopak by nepostačil obyčejný zákon.

Toto téma mi připomnělo výuku na základních školách, kdy tempo určuje nejpomalejší žák. Není podle mého názoru úplně žádoucí, aby tempo určovali nejpomalejší. Proto si umím představit, že menšině odmítající elektronizaci bude samozřejmě umožněno vyřídit si věci na úřadech, nicméně neumím si představit, že by kupříkladu soukromí obchodníci měli uloženou povinnost přijímat platby v hotovosti, pokud chtějí přijímat pouze platby bezhotovostní. V tomto by podle mého názoru mělo platit, že kdo nepřijme takovou podmínku, nemůže si platbu hotovostí vynucovat.

Stálá komise Senátu pro Ústavu a parlamentní procedury projednávání návrhu na doplnění Listiny základních práv a svobod nakonec přerušila. Chce nejdříve porovnat, zda a jak je navrhované právo platit v hotovosti nebo nebýt nucen k elektronickým úkonům upraveno v už platných zákonech, například v zákoně o ochraně spotřebitele. Také právní posudky, které si komise vyžádala, nedoporučili měnit Listinu základních práv a svobod.

A jaký je váš názor? Preferujete hotovostní platby, nebo platby bezhotovostní? Je pro Vás problém, pokud je možné platit pouze kartou? Vítáte možnost vyřizování občanských agent online?

JUDr. Kristýna Pavlovičová, advokátka

 

 

 

 

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena