Poplatky z televizních přijímačů umístěných na pokojích pacientů v lázeňských zařízeních | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Poplatky z televizních přijímačů umístěných na pokojích pacientů v lázeňských zařízeních

Nejvyšší soud nepopírá, že i lázeňské zařízení je povinné odvádět poplatky z televizních přijímačů umístěných na pokojích pacientů. Soud ovšem dovozuje, že je vždy potřeba identifikovat skupinu pacientů, kterým je poskytována lázeňská péče jako nezbytná součást léčebného procesu, kterou doporučuje ošetřující lékař, potvrzuje revizní lékař a hradí příslušná zdravotní pojišťovna. Jinými slovy se dá říci, že v této skupině lze mluvit o vybraných pacientech, kterým je poskytována lázeňská péče a jejichž zdravotní stav ji vyžaduje. V této skupině se jedná o komplexní lázeňskou péči na základě doporučení lékaře za účelem léčení konkrétních onemocnění. Jedná se tedy o ucelený léčebný proces, který není pravidelně poskytován formou ambulantní péče. Jeho součástí je proto i ubytování lázeňských pacientů na pokojích.V takovém případě proto nemá lázeňské zařízení povinnost odvádět odměnu OSA za televizní přijímač umístěný na pokoji pacienta.Do druhé skupiny soud zařazuje všechny ostatní lázeňské hosty v lázeňských zarízeních ubytovaných pouze na komerčním základě. U tété skupiny parientů je naopak dle soudu zřejmé, že lázeňské zařízení má povinnost odvádět OSA poplatek za televizní přijímač umístěný na pokoji pacienta.Do druhé skupiny soud zařazuje všechny ostatní lázeňské hosty v lázeňských zařízeních ubytovaných pouze na komerčním základě. U této skupiny pacientů je naopak dle soud zřejmé, že lázeňské zařízení má povinnost odvádět OSA poplatek za televizní přijímač umístěný na pokoji pacienta. Je nepochybné, že poměr ubytovacích lázeňských prostor využívaných ve spojitosti s výlučným poskytováním zdravotní péče a prostor využívaných k ubytování na komerčním základě, je v praxi ověřitelný a OSA k němu bude muset při vybírání poplatků z televizních přijímačů umístěných na pokoji v lázeňských zařízení přihlížet. 

Zdroj: rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3093/2012, dostupné na www.nsoud.cz

 

JUDr. Jan Beneš, advokát

 

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena