Podnikatelé pozor! Pro prodej lihovin budete potřebovat koncesi | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Podnikatelé pozor! Pro prodej lihovin budete potřebovat koncesi

Senát schválil novelu živnostenského zákona, která pro prodej lihovin zavede nezbytnost udělení koncese (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením). Každý podnikatel bude mít automaticky nárok na získání státního povolení při splnění předem definovaných podmínek.

Cílem zavedení koncesí pro prodej lihovin je snadnější kontrola prodeje nezdaněného a nekvalitního alkoholu, ale také ochrana konečného spotřebitele. Dle současné právní úpravy je prodej lihu a lihovin zařazen do živnosti volné, resp. řemeslné, a tak mohou podnikatelé zařazení do příslušných kategorii prodej lihovin realizovat bez dalšího povolení od okamžiku ohlášení živnosti.


Nově bude moci podnikatel prodávat kvasné, konzumní lihy a lihoviny až po získání státního povolení, tj. koncese. Podnikatelům je však ponechána přechodná doba 6 měsíců od účinnosti novely živnostenského zákona, ve které bude podnikatel mít povinnost o tuto koncesi požádat živnostenský úřad. Koncesi budou vydávat, jak z uvedeného plyne, živnostenské úřady. V případě, že si podnikatel v této lhůtě o koncesi nezažádá, jeho oprávnění prodávat lihoviny zanikne. Po dobu do pravomocného rozhodnutí správního orgánu o udělení či neudělení koncese podnikatel smí v prodeji lihovin pokračovat. Žádost o koncesi nebude podléhat správnímu poplatku.

 

Mgr. et Bc. Denisa Warzochová, advokátní koncipient

Zdroj: senátní tisk č. 165, kterým se bude měnit zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších     předpisů

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena