Od 1.1.2014 se mění základní sazby zahraničního stravného | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Od 1.1.2014 se mění základní sazby zahraničního stravného

 

Nárok na tuto náhradu vzniká zaměstnanci v případě, kdy stráví v zahraničí více než 18 hodin. Pokud je v zahraničí déle než 12, nejvýše však 18 hodin, vzniká mu nárok ve výši dvou třetin základní sazby. Trvá-li doba strávená mimo území ČR 12 hodin a méně (avšak alespoň 1 hodinu) má zaměstnanec nárok na jednu třetinu základní sazby. Zaměstnavatel může sazbu zahraničního stravného sjednat se zaměstnancem (nebo i sám před vysláním na cestu určit) tak, aby činilo stravné nejméně 75% základní sazby (je tedy ponechána zaměstnavateli možnost tyto základní sazby snížit od 25%). Jestliže ale zaměstnavatel snížení sazeb sám před cestou neurčí, nebo se zaměstnancem nesjedná, musí poskytnout ve výši ministerstvem stanovené základní sazby. Jednotlivé sazby lze zjistit kliknutím na odkaz uvedený ve zdroji k tomuto článku.

 

Mgr. Jaroslav Mlateček, advokát

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena