Nelze dát výpověď pro nadbytečnost učiteli, za kterého škola nemá dostatečnou náhradu | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Nelze dát výpověď pro nadbytečnost učiteli, za kterého škola nemá dostatečnou náhradu

Zaměstnanec, učitel střední školy (s technickým zaměřením) se u soudu domáhal určení neplatnosti výpovědi, kterou mu škola dala pro nadbytečnost (snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce). Ve škole totiž došlo k úbytku tříd v důsledku sloučení tříd s nízkým počtem žáků.

 

Zaměstnanec především tvrdil to, že sice došlo k úbytku tříd a teoretickému vzniku nadbytečnosti dvou pracovních úvazků, ve skutečnosti však byly na úsek teoretického vyučování přijaty další dvě osoby a otevřena nová třída, čímž došlo k nárůstu vyučovacích hodin. Ve výsledku tak ve škole byl nedostatek učitelů s odborným strojírenským vzděláním. Dále pak namítal nezákonnost výpovědi, protože byl předsedou odborové organizace a škola neobdržela před výpovědí souhlas odborové organizace.


Okresní soud žalobu sice zamítl, krajský však rozhodnutí změnil a určil neplatnost výpovědi. Z provedených důkazů dovodil, že neodpadla nutnost vyučovat strojírenské předměty, ale tyto předměty začali vyučovat učitelé, kteří tak předtím nečinili. Zároveň v souvislosti s tím, že zaměstnanec domáhající se určení neplatnosti výpovědi byl předsedou odborové organizace, mohla škola dát výpověď jednomu z dalších třech pedagogů, kteří vyučují stejný předmět. Pokud tedy nebyly další okolnosti, které by hovořily v neprospěch žalujícího zaměstnance, mohl klidně zaměstnavatel dát výpověď jednomu z jeho kolegů.


Nejvyšší soud ČR po dovolání žalované střední školy pak potvrdil rozhodnutí krajského soudu, když jeho závěr považoval za správný, a proto dovolání zamítl.

 

Mgr. Jaroslav Mlateček, advokát

 

 

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena