Máte za to, že určitá osoba není členem družstva? Podejte žalobu! | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Máte za to, že určitá osoba není členem družstva? Podejte žalobu!

 V případě, že máte za to, že určitá osoba není členem družstva, a to nejen z důvodu, že nebyla splněna podmínka přijetí uchazeče o členství za člena, neboť tento člen uhradil vstupní poplatek ve výši 5 000 Kč hotově do pokladny družstva a nikoliv dle stanov družstva složenkou na účet družstva, můžete podat žalobu na určení v případě, že nemáte k dispozici jiný právní prostředek.

U žaloby na určení musí navrhovatel prokázat naléhavý právní zájem, který v uvedeném případě soud shledal, neboť je nutné vyřešit, nejen samotný počet členů, ale také vztah mezi dosavadními a novými členy a dále vztahy členů k samotnému družstvu. Tento právní stav vzbuzuje u členů právní nejistotu ohledně jejich postavení. Rozhodnutím soudu tak členové získají právní jistotu o tom, kdo členem družstva je a kdo jím není.
Pro úplnost, soud považoval způsob úhrady vstupního poplatku za bezvýznamný, neboť skutečnost, že členové podali, resp. podepsali přihlášky do družstva, představenstvo souhlasilo s přijetím za členy a nově přijatí členové se účastnili následných členských schůzí, svědčí o jejich skutečné vůli stát se členy družstva.

 

Mgr. et Bc. Denisa Warzochová, advokátní koncipient

Zdroj: rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. června 2013, sp. zn. 29 Cdo 3736/2012, dostupné na www.nsoud.cz

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena