Co je psáno, to je dáno aneb princip materiální publicity v zákoně o veřejných rejstřících | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Co je psáno, to je dáno aneb princip materiální publicity v zákoně o veřejných rejstřících

 

Zcela nový zákon o veřejných rejstřících zakotvuje pro všechny veřejné rejstříky princip materiální publicity, což jiným slovy lze vyjádřit „co je psáno, to je dáno". Osoba, která jedná v dobré víře důvěřujíc údajům, které jsou zapsané ve veřejném rejstříku (obchodní, spolkový, živnostenský) nelze, aby ten které se zápis týká (podnikatel), domáhal, že tento údaj je nesprávný, neaktuální nebo že neodpovídá skutečnosti.
Princip materiální publicity tak bude jednotný pro všechny veřejné rejstříky, když dosavadní právní úprava je dosti roztříštěná a pro většinu také zmatečná.


Výše zmíněný princip má tak za úkol chránit důvěru v zapsané údaje a zajišťovat bezpečnost právního styku nejen mezi podnikateli, ale také ve vztahu mezi podnikatelem a nepodnikatelem. Součástí veřejných rejstříků budou sbírky listin, kterým se budou dokládat zapisované skutečnosti, což představuje posílení zásady materiální publikace.


Aby bylo dosaženo souladu mezi skutečným stavem a stavem zapsaným má podnikatel zapsaný ve veřejném rejstříku bez zbytečného odkladu povinnost oznámit změnu zapsaných údajů, což obecně normuje nový občanský zákoník. Je tedy nutné zajistit, aby zákonem vyžadované údaje byly včas zveřejňovány, k čemuž částečně dochází již dnes, a to pomocí internetové aplikace obchodního rejstříku, kterou nalezneme na www.justice.cz.

 

Mgr. et Bc. Denisa Warzochová, advokátní koncipient

Zdroj: senátní tisk č. 166, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena