Mgr. Kristýna Pavlovičová | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Mgr. Kristýna Pavlovičová

Narozena roku 1993. V roce 2018 promovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době je advokátním koncipientem a interním doktorandem na Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V rámci výkonu advokacie se specializuje zejména na trestní právo, Comliance a Criminal Compliance. Dalšími oblastmi její specializace jsou právo autorské a právo v oblasti vymáhání pohledávek. Jazykové znalosti: čeština a angličtina.

Copyright © 2020 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena